0

Na sprzedaż – NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA działka 2,5 ha (Dz 287/29) GDAŃSK / STRASZYN

Działka gruntu zlokalizowana jest w Straszynie k. Gdańska, gm. Pruszcz Gdański w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodnicy Trójmiasta oraz ul. Starogardzkiej o wysokim natężeniu ruchu. Działka skomunikowana jest z ul. Starogardzką.

Na granicy działki od ul Starogardzkiej pod koniec 2012 roku zakończone zostały prace związane z powstaniem ronda w związku z przebudową ul. Starogardzkiej i nowym zjazdem na Obwodnicę Trójmiejską. Na sąsiadującej działce nr 287/23 (sprzedanej przez nas JMD w roku 2007) znajduje się działający market Biedronka z zapleczem parkingowym. Na działce 287/26 ( sprzedanej przez nas w roku 2010 ) zlokalizowana jest stacja benzynowa Orlen.

W odległości ca. 2500 m od działki przebiega również uruchomiona w roku 2012 Obwodnica Południowa Miasta Gdańsk.

Nr działki 287/29 o powierzchni 2.4589 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański działka 287/29 położona jest na terenie oznaczonym symbolem KS-obiekty obsługi ruchu drogowego. Za obiekty obsługi ruchu drogowego uznaje się stacje paliw, serwisowe stacje obsługi, obiekty handlowo-gastronomiczne i noclegowe oraz szkółki ruchu drogowego. Oraz na terenie PSB- zabudowa produkcyjna, składowa, baz budowlanych i składowych.

Hipoteka działki nie jest w żaden sposób obciążona.

Ponadto, co jest również istotne, jako „bonus” przy zakupie całej działki 287/29, jesteśmy w stanie dodać za symboliczną kwotę działkę nr. 287/11 o powierzchni 0,4795 ha z obecnym przeznaczeniem jako ZI – zieleń izolacyjna. Działka przylega bezpośrednio do działki 287/29.

Dokumenty do pobrania

  1. wypis z planu zagospodarowania
  2. wypis i wyrys dz. 287/11
  3. wypis i wyrys dz. 287/29
  4. operat szacunkowy nieruchomości
  5. księga wieczysta nieruchomości GD1G/00074579/1