0

Na sprzedaż – NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA Gdańsk ul. Marynarki Polskiej o powierzchni 3,7 ha

Całkowita powierzchnia nieruchomości 37.266 m.kw.

Na nieruchomość składają się 4 działki:

Nr. 96 – pow. 36.734 m.kw
Nr. 97 – pow. 37 m.kw

Powyższe działki objęte są KW GD1G/00054231/4.

Nr. 98 – pow. 245 m.kw
Nr. 99 – pow. 250 m.kw

Powyższe działki objęte są KW GD1G/00048441/4.

Na terenie działki 96 o pow 36.734 m.kw. znajdują się m in. obiekt biurowy, magazynowy oraz funkcjonujący hotel Arena Expo.

Obecnie na terenie dzielnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie, realizowany jest projekt Letnica 3.0 – powstanie m.in. nowoczesny obiekt spędzania czasu wolnego z multimedialnym Oceanarium i Egzotyczną Laguną (szacowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 450 mln złotych). Rozbudowuje się także AmberExpo – siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich. 

Więcej informacji na stronie:

www.letnica.pl

Dokumenty do pobrania

  1. Operat szacunkowy
  2. Operat szacunkowy
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego